Ta ansvar för stadsplaneringen

I över 15 år har barn fått sin skolundervisning i baracker på Duvbo skolgård.

Jan Jogell, ordförande i stadsbyggnads- och miljönämnden, meddelar nu att ”bra ersättningslokaler finns”, nämligen nya baracker på Rissne-ängarna.

Dessutom passar Jan på att förtydliga att det inte är politiker eller tjänstemäns fel att flytten dröjde.

Det är däremot bristen på bra ersättningslokaler som är skälet. Med den inställningen från ansvarig för stadsplanering är jag tämligen säker på att skolundervisning kommer genomföras i minst 15 år till på Rissne-ängarna.

I samband med nuvarande flytt av kommunhuset hade jag gärna sett samtliga kommunalråd göra barnen sällskap på Rissne-ängarna.

Richard