Ta ansvar för tågförseningar

Nästan alltid är det problem med tågen mellan Bålsta och Stockholm cental.

Ibland väntar man på tåget en timme. Det sker flera gånger i veckan och det är tråkigt att behöva vänta så länge.

Jag tycker att SL kan köpa in flera tåg eller att planera trafikverksamheten bättre, speciellt tiderna mellan klockan 15.30 och 18.00, då många slutar på sina arbeten och skola.

Jag hoppas att ni som har ansvar för SL:s pendeltågs-trafik läser det här och gör någonting åt den här situationen!

En arg student