Ta ansvar och rädda liv genom att köra dubbat

Svar på insändaren ”Vilken nytta gjorde dubbdäcken i år?” den 18 mars:

Alla seriösa tidskrifter ger dubbdäck bättre resultat än friktionsdäck i sina däckstester.

Södra Spanien har högre halter av PM10 (de farliga partiklar som rivs upp av dubbdäck) än Stockholm varje gång vinden kommer från Sahara – hur många kör på dubbdäck i södra Spanien?

Forskning från KTH (den forskning du skriver inte finns) visar att det är partiklar från bromsskivor och som rörs upp av den tunga innerstadstrafiken som skapar problem, inte dubbdäck.

Politiker vill få lättlurade personer att tro på friktionsdäck då dubben sliter på vägbanan och därmed kostar mer i underhåll.

Nordiska friktionsdäck har 23 procent längre bromssträcka än dubbdäck vid nollgrader och fuktig vägbana. Jag kör utan tvekan gärna dubbat i över 100 dagar på torra vägbanor då jag vet att när vädret slår om och det är isigt och snöigt en enda dag så kan jag stanna vid övergångsstället där ett barn springer ut i vägen. Den som kör dubbfritt trampar på bromsen, men ingenting händer och han kör ihjäl barnet i stället.

Och Tage har inte heller rätt om PM10:s påverkan på hälsan då det är avsevärt mindre partiklar än de dubbdäcken river upp som stannar i kroppen och orsakar hälsoproblem.

Dubbdäck i vårt klimat på vintern är det samma som att ta ansvar och rädda liv – Stockholm ligger trots allt på samma breddgrad som Alaska.

TT