Ta chansen att bygga hyresrätter

Nyligen blev det klart att politikerna i Nacka kommun har kommit överens med landstinget och staten om att bygga ut tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka forum, med stationer i Sickla, Nacka C och Järla. Utbyggnaden är en del i ett tunnelbanepaket där fyra Stockholmskommuner åtar sig att se till att det byggs 78 000 bostäder.

Nacka kommun har i uppgörelsen lovat 13 500 nya bostäder på västra Sicklaön. Att politikerna tar krafttag för att få igång bostadsbyggandet är något vi i Hyresgästföreningen Nacka/Värmdö är positiva till. Det är bostadsbrist i hela regionen och bostadsbyggandet måste öka.

Men det är också viktigt vilken typ av bostäder som byggs. Det senaste decenniet har bostadsmarknaden i Stockholm blivit alltmer snedvriden – det byggs för lite och det som byggs är i stort sett endast dyra bostadsrätter. Det som verkligen behövs är hyresrätter med rimliga hyror. Nu finns chansen för politikerna att göra något åt detta.

Kommunen har enligt lag ansvar över bostadsförsörjningen och har möjlighet att påverka vad som byggs genom till exempel hur de upplåter mark. Vi uppmanar därför politiker att nu när Nacka byggs ut, se till att det byggs blandat, både hyresrätter och bostadsrätter. Bygg bostäder för alla, även hyresrätter för unga och för dem som inte vill köpa en lägenhet.

Hyresgästföreningen Nacka/Värmdö