Ta förskolans problem på allvar

Jag blir helt förskräckt när jag läser brukarundersökningen 2013 som föräldrar till barn i förskoleverksamheten i Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna och Upplands-Bro har deltagit i. Resultatet visar att Solnas förskoleverksamhet får sämre betyg än de andra kommunerna på alla frågeställningarna.

Som ett exempel har Solnas förskoleverksamhet ett kundnöjdhetsindex på 54 procent, medan de andra ligger på mellan 70 och 79 procent. Låg personaltäthet och hög personalomsättning är ett faktum på Solnas förskolor. Vikarier tas inte in när någon pedagog blir sjuk och den pedagogiska verksamheten, exempelvis Reggio Emilia, har lågt fokus.

Undersökningen ligger till grund för verksamhetens kvalitetsarbete, men det kommer inte att räcka till om inte politikerna börjar ta förskolans problem på allvar.

Hur kan det komma sig att en kommun med så många positiva värden tar så uselt hand om våra barn? När vill Solna vara en kommun för barnen och inte bara för företagen och elitidrotten?

Tyras mamma