Ta hand om det som redan finns

Thomas Ardenfors uttalar sig i en artikel (Mitt i Sollentuna den 29 januar) att han känner igen Östberlin vid besök i Helenelund. Fastigheterna i området, med bostäder såväl som skolan, har under väldigt lång tid ägts av kommunens helägda bostads- och fastighetsbolag. Att kommunens egna bolag skapat miljön, som Ardenfors jämför med Östberlin, genom bristande underhåll i fastigheterna är upp­enbart. Vi som bor i kommunen och äger våra bostadsfastigheter sköter dessa och lyckas tydligen väl då taxeringsvärdena hela tiden stiger.

Eriksbergsskolan ska nu rivas, utdömd efter endast drygt 40 års nyttjande (jämför med Helenlundsskolan som byggdes på 1930-talet). En mycket dålig investering av skattebetalarna. Den ena platsen som nu föreslås för skolan är att bygga den i ett litet bergigt grönområde, där mängder med träd kommer att skövlas. Det är en oerhört kostsam lösning.

Detta synes mig vara ännu en markering för att kommunen inte idkar god ekonomisk hushållning.

Att exploatera är säkert bra men att sköta det som finns, förädla och förvalta är det erkänt mest ekonomiska alternativet. Överskott från hyror i äldre bostadsområden kan troligen flyttas till andra, nyare och mer kostbara bostadsområden, subventionera dessa och ytterligare utarma de äldre områden som behöver underhåll.

Ny information når oss, skattebetalare, att de slantar som avsatts till projekt och underhåll inte nyttjas fullt ut utan blir liggande overksamma.

Att omprioritera budget vid ändrade förutsättningar borde vara självklart eftersom byggnader inte förstår driftnetto, lågkonjunktur och inte heller att underhåll inte hinns med. Byggnader åldras, förbrukas och förstörs i enlighet med almanackan. Vilken skola rivs nästa gång?

Sören Sjöstrand