Ta hand om sjön först – bygg sedan

Kommentar till artikeln ”Krav på byggstopp vid sjön döms ut” den 9 juni:

Miljöpartiet i Vallentuna är generellt inte emot byggnation nära Vallentunasjön, dock måste allt ske i rätt ordning. Vi bygger till exempel inte väggar innan grunden är färdig.

Fakta är att Vallentunasjön har mycket dålig ekologisk status och att kommunen riskerar vite från EU om inte den ekologiska statusen kommer i balans. Det är då inte rimligt att vi bygger på sådant sätt att ytterligare belastning sker.

Detta är givetvis inte den enda åtgärden vi vill göra. Vi vill till exempel satsa på att kontrollera och åtgärda enskilda avlopp inklusive kommunens egna vid Kvarnbadet, vi vill också snarast komma igång med bygget av Våtmarksparken som en del i att förbättra vattenkvaliten. Inget av detta vill den styrande alliansen göra. När sjöns ekologiska status förbättrats kan givetvis byggande vid Mannhemsvägen ske.

Vi tar gärna obekväma beslut som påverkar en del kommunmedborgare negativt kortsiktigt om detta gynnar våra barn och barnbarn. Vi är övertygade att vi har ett stöd i uppfattningen att Vallentuna måste byggas hållbart trots en stor inflyttning. Grunden måste byggas först, inte bara ekonomiskt utan även socialt och miljömässigt!

Nicklas Steorn Gruppledare Miljöpartiet Vallentuna