Ta hänsyn till gångtrafikanterna

Jag skulle vilja ge en stor tistel till er alla som genar med bilen på Skyttevägen. Det är 30-gräns på hela Skyttevägen och inte 50–80 som körs nu.Detta gäller både barnfamiljer som genar till skolorna och dagis,och alla andra bilister. De enda som håller hastigheten är bilskolorna. För mitt i Skyttevägen så är det gångfartsområde som gäller,och det är ingen som tar hänsyn till detta.

Vi som bor på Jaktstigen/Skytte­vägen går med livet som en insats ibland eftersom vi måste gå på vägen då det står bilar parkerade på trotto­aren(Solombilarna står där jämt).

Här finns också gamla med rullatorer och synskadade. Ta hänsyn och sluta att gena på Skyttevägen bara för att det går snabbare att komma hem eller till skolorna.