Ta in folk över 20 på gymnasiet i Tyresö

Läste artikeln om att färre elever söker till Tyresö gymnasium. Hur ska ni försöka att få fler elever att söka dit genom att bygga om skolan eller flytta på den? Tror inte att det har så stor betydelse faktiskt. Varför tar ni inte in folk som inte avslutat skolan, som hoppat av eller helt enkelt inte fått någon plats, som är över 20 år? Det är ju den där regeln med att de över 20 inte får börja på gymnasiet. Jag är 21 och har inte gått ut gymnasiet, men skulle gärna vilja. Varför tar ni inte in mig och alla andra människor? Det tror jag skulle ha större betydelse än att göra om skolan eller flytta den. Det skulle ge mig och andra människor en större chans i livet, som kanske inte klarar av eller har tillräckliga betyg för att kunna gå på folkhögskola.