Ta läsglad elev på allvar skolorna!

Svar på insändaren ”Alla skolor borde ha egna bibliotek” den 22 juli:

Alla skolor borde ha egna bibliotek”, skriver Läsglad elev. PIRLS undersökte svenska elevers läsförmåga 2011 och konstaterade att ”Sverige var ett av fåtal länder där elever försämrat sina resultat hela perioden(2001–2011)”.

Kungliga biblioteket, KB, skriver 2012: ”Hälften av landets elever saknar bemannade skolbibliotek”…”Medelvärdet av skolornas betygsmedelsvärden tenderar att vara något högre på skolor med skolbibliotek”. Cirka 210 000 elever i grundskolan och gymnasiet saknar skolbibliotek.

Kommunerna ansvarar för skolbiblioteken enligt skollagen. Enligt KB saknar 67 stockholmsskolor, varav åtta kommunala skolbibliotek. Det är dubbelt så vanligt att friskolor saknar skolbibliotek.

Skolborgarrådet skriver den 13 juni 2012 att det är ”viktigt med läsning och skolbibliotek..detta är bedrövligt”. Men vad gör då SKL och högeralliansen i Stockholm? Har Skolinspektionen inga sanktioner att ta till? Vitesbelopp?

Varför följer dessa skolor inte skollagen? Ta ”läsglad elev” på allvar!

Bengt Sundell