Ta och ilskna till du också!

Äldreomsorgen är i kris! Vi läser om vanvård och trakasserier av våra gamla. Politiker efterlyser kvalitetsgranskning och bättre tillsyn, men det räcker inte. En del tror att valfrihet med en äldreomsorgspeng löser alla problem.

Valfrihet för vem undrar vi?

Vården kan inte rationaliseras – det behövs personal för att klä på, mata, byta blöjor och för att skapa glädje och social samvaro. Kanske behövs 20 till 30 procent mer i budgeten för att äldrevården ska bli bra. Var finns dessa pengar i de politiska partiernas budgetar? Eller tycker de att våra gamla inte är värda det?

Vi startar nu ett nätverk, Seniorstorm, för en värdig äldreomsorg. Alla är välkomna att delta och beskriva vården av mamma, farmor eller någon nära vän. Tillsammans kan vi kontrollera landets äldreboenden och synliggöra vanvård, förfall och trakasserier.

Redovisa erfarenheterna på vår blogg; seniorstorm.wordpress.com.

Vi sammanställer och redovisar för lokala politiker, tjänstemän och media. Eller besök några äldreboenden och rapportera era intryck. Inga ska vara okunnig om vad som pågår! Hjälp oss att aktivt skapa en bra äldreomsorg.

Ann-Marie och Ann-Kristin