Ta referenser när du väljer miljökonsult

På grund av krav från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är många sommarstugeägare här i Haninge nu i färd med att planera för en ny avloppsanläggning på sin tomt. Detta blir inte sällan en ganska så kostsam historia. Se därför till att du får kontakt med en bra firma/miljökonsult som kan lämna goda referenser! (Som i de flesta branscher så finns det ju både bra och dåliga utövare.)

Jag själv hade för bråttom och valde helt fel. Det blev en verklig mardröm som jag högst ogärna ser att flera ska behöva uppleva! Nöj dig alltså inte med att bara svara på någon annons eller dylikt och sedan hoppas på det bästa. Lycka till och förhoppningsvis håller sig vildsvinen också borta från din tomt!

Miljökämpe