Ta till vara spillvärme från Täbys ishallar

Vi socialdemokrater vill utreda möjligheten att återvinna den spillvärme som uppstår vid driften av kommunens ishallar. Vi tog uppfrågan redan hösten 2011 men sedan har ingenting hänt.

Bakgrunden är att man i Katrine­holm numera lagrar överskottsvärmen från sin konstfrusna bandyplan i det intilliggande berget. Det innebär att de kan erbjuda fotbollslagen en grön uppvärmd fotbollsplan mitt i vintern. Som vi ser det är detta ett smart sätt att spara energi. Att kyla en bandyplan – eller en ishockeyrink – alstrar ju en massa restvärme, som man sedan bara blåser bort. Man eldar för kråkorna som det brukar heta.

I Katrineholm har man alltså tänkt om. Nu sparas spillvärmen i 91 bergvärmehål, och tas upp för att värma konstgräsplanen på vintern. Värmen kan lagras ett år, och det ekonomiska värdet uppskattas till 1,5 miljoner per år. Och Katrineholm är inte ensamma, liknande exempel finns i Sandviken och Boxholm. Där tar man hand om spillvärmen från bandyhallen respektive bruket i stället för att släppa ut den i atmosfären.

Vad det handlar om är alltså att även Täby ska utreda möjlig­heterna att återanvända spillvärmen från kylkompressorerna i ishallarna på Hägernäs och Tibble­vallen. Det skulle kunna möjliggöra uppvärmning av de intilliggande konstgräsplanerna så att dessa kan bli fullt spel­bara även på vintern. Vi har redan ­tagit initiativ till ett möte mellan den politiska ledningen i kommunen och en energikonsult i mars 2012. Men sen då?

Kommuner som tänker energisnålt, som kombinerar miljötänkande med ekonomi, backas upp av Kompetenscentrum för idrottsmiljöer, ett samarbetsorgan mellan Riksidrottsförbundet och Sveriges kommuner och landsting. Kanske finns det projektpengar att söka där?

Då kommunens fotbollsklubbar allt oftare framför behov av spelbara fotbollsplaner året runt, känns det angeläget att frågan snart får sin lösning. Frågan är bara vad Mats Hasselgren (FP) och Erik Andersson (M) väntar på?

Conny Fogelström (S) ­oppositionsråd i Täby kommun

Janne Boman (S)

gruppledare i stadsbyggnadsnämnden

Överskottsvärme från Täbys ishallar kan värma konstgräsplaner, skriver två politiker.Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos.com

Det skulle kunna möjliggöra uppvärmning av de intilliggande konstgräsplanerna så att dessa kan bli fullt spel­bara även på vintern.