Ta vara på invånarnas kunskap och idéer

Medierna spekulerar om Miljöpartiet de gröna går åt höger eller vänster. För Miljöpartiet i Danderyd har visionen alltid varit att blicka framåt.

Tillsammans med invånarna och övriga politiska partier vill vi utveckla den mångfald och valfrihet som är bäst för oss alla. Danderyds lokala frågor är sällan ideologiska. Här är det fråga om att ta vara på kunskap från forskare, specialister och inte minst de boende innan vi fattar beslut i kommunfullmäktige.

I Norge har drygt en tredjedel av kommunerna provat en besluts­modell som bygger på samarbete mellan politiker, tjänstemän och övriga anställda. Syftet har varit att öka kvaliteten och minska sjukfrånvaron i den kommunala driften.

Många frågor skulle till och med kunna fattas i opolitiska församlingar. På Miljöpartiets kongress betonade en borgmästare för en högerstyrd kommun i Norge vikten av samarbete och förankring hos medborgarna. Politikerna anslår medel till ­opolitiska organisationer för att tillsammans med boende utveckla sin när­miljö. I den norska kommunen lyckades personalen på ett demensboende göra boendet ­fantastiskt hemmalikt och trivsamt bara ­genom att köpa be­gagnad inredning för 5 000 kronor.

Medborgare och intresse­organisationer vet ofta bäst hur närmiljön fungerar. Rollen för kommunens politiker ska vara att tillsammans i nämnder och fullmäktige se till helheten och planera övergripande frågor.

Miljöpartiet de gröna i Danderyd vill ha bättre förankring av de politiska besluten. Därför arbetar vi för ökat medborgarinflytande. Vi vill införa rätten för invånarna att lämna in medborgarförslag. Denna rätt finns i dag i 70 procent av Sveriges kommuner men inte i Danderyd.

Vi vill också prioritera barnens behov och tillvarata deras rättigheter enligt FN:s barnkonvention.

Går Miljöpartiet åt höger, vänster eller framåt? Allt ligger i betraktarens öga. Det visar väl ­exemplet från den norska höger­styrda kommunen. Eller vad tycker du själv?

Mikael Adersteg, gruppledare

Rolf Hansen, ordförande

Miljöpartiet de gröna i Danderyd

Kommunen styrs från Djursholms slott. Men medborgarna borde ha större inflytande, anser Miljöpartiet.arkivbild

Miljöpartiet de gröna i Danderyd vill ha bättre förankring av de politiska besluten. Därför arbetar vi för ökat medborgarinflytande.