Täbys skolor går mot PISA-strömmen

Resultaten för svensk skola i PISA 2012 är mycket bekymmersamma. Nedgången är allvarlig, men den var också förväntad. Proven genomfördes 2011/2012 och de elever som då gick ut nian är den sista årskullen som gick igenom hela grundskolan, alla nio åren, med de gamla läroplanerna, kursplanerna med otydliga mål, det gamla betygssystemet med få betygssteg och ett fåtal nationella prov. Genom en rad reformer återinför nu Alliansen kunskapsperspektivet i skolan.

Just nu handlar skoldebatten mycket om resurser och huvudmannaskap. Man kan fråga sig varför. Sverige är i dag ett av de länder inom OECD som satsar mest pengar på skolan. OECD:s egen analys är att mer pengar inte ger bättre resultat, utan det handlar om hur man använder de resurser man har.

Och är det en gigantisk om­organisation, som ett återförstatligande innebär, som vi ska lägga kraften på när det är lärarnas kompetens och undervisningens kvalitet som har störst betydelse för resultaten?

I Täby har vi sedan lång tid ­fokuserat på det som är viktigt för en bra skola och det ger också tydlig effekt.

Den förbättring av resultaten som skett i våra skolor de senaste sju åren är fantastisk. Genomsnittligt meritvärde för niondeklassarna är nu 241,5 poäng, andelen behöriga till gymnasiet är 97,6 procent och hela 92,4 procent av eleverna har godkänt i alla ämnen. Motsvarande siffror 2007 var 224,8 poäng, 93,6 procent respektive 80,2 procent.

I jämförelse med riket så är kvaliteten på Täbys skolor mycket hög. 2011 utsågs Täby till Stockholms bästa skolkommun av Lärarförbundet och Dagens samhälles granskning av den svenska skolan visar att Täby är den kommun i Sverige som får mest skola för pengarna och att våra resultat ­totalt sett placerar oss på en femte­plats i landet.

De goda resultaten i Täby ­visar att valfrihet, konkurrens och satsningar på ett starkt ledarskap i kombination med kompetenta lärare är framgångsfaktorer.

Johan Algernon (M) ­Kommunalråd och vice ­ordförande i barn-och

grundskolenämnden

Täbys elever har förbättrat sina resultat, samtidigt som de sjunkit i övriga Sverige.foto: Haris Lojo/mostphotos.com