Tåg till T-centralen sparar tid samt pengar

Som boende längs Roslagsbanan gläds man åt att tågen åter har börjat rulla från Nordostkommunerna in mot Östra Station. Med en hastighet som vinner över både de köande bilarna på Roslagsvägen och vagnarna nere i tunnelbanans överfulla röda linje färdas man utan att behöva byta, på en halvtimme från Vallentuna eller Åkersberga in till Östermalm. Ännu snabbare från alla stationer i Täby. Här ute i Stockholm nordost finns plats för många fler när Stockholm fortsätter att växa. Men när det växer skall det växa hållbart och därför är en fortsatt satsning på en kapacitetsstark spårburen kollektivtrafik en förutsättning.

En förlängd Roslagsbana till T-centralen, med direkt koppling under jord till Tekniska Högskolans tunnelbanestation ger ju så gott som alla trafikanter, både nya som gamla, en tidsvinst, utan att nya bytesmönster behöver uppstå. Detta till en mycket lägre kostnad och med en rimligen kortare projekttid än en tunnelbanelösning Odenplan – Arninge via Solna.

Men detta är inte hela bilden. Utöver att Nordost måste ha hög kapacitet för resor till och från arbetsplatser både i city och resten av länet, så växer ju samtidigt hela Stockholms region, Mälarregionen och förstås också resten av världen. Arlanda kommer att fortsätta att växa både som knutpunkt för kommunikation och som arbetsplatsområde, vilket gör att detta hänger samman med frågan om Roslagsbana eller Tunnelbana till Nordostkommunerna från centrala Stockholm.

Slutsatsen måste vara, när man jämför en Roslagsbana T-centralen – Arlanda och en tunnelbanelösning till Arninge, att den senare inte bara är en dyr och långsam lösning. Tunnelbanan skulle också vara en underjordisk återvändsgränd med trafik som mestadels går in till ”inte-riktiga-City-men-nästan” under morgnar och ut därifrån på eftermiddagar. En lösning som inte alls klarar att koppla ihop vårt växande Stockholms alla delar med varandra. Eller för den delen inte heller med vår omvärld. Den tunnelbanan skulle vara århundradets misstag.

Bengt-Åke Grip, Moderaterna i Vallentuna

Den pågående utbyggnaden av Roslagsbanan är ett omfattande projekt med en budget på cirka 8 miljader kronor.

Här ute i Stockholm nordost finns plats för många fler när Stockholm fortsätter att växa.