Tågexpert: ”Roslagsbanan är snabbare än t-banan”

Täbybon Henrik Block, tågtrafikexpert, arbetande med Roslagsbanans utbyggnad, hävdar med emfas att Roslagsbanan är snabbare än t-banan.
Täbybon Henrik Block, tågtrafikexpert, arbetande med Roslagsbanans utbyggnad, hävdar med emfas att Roslagsbanan är snabbare än t-banan.
Täbybon Henrik Block, tågtrafikexpert, arbetande med Roslagsbanans utbyggnad, ger sig in i debatten om utbyggda Roslagsbanan kontra tunnelbana till Täby. Han hävdar med stöd i sin yrkesroll att Roslagsbanan är snabbare än t-banan.

Återigen har några röster höjts för att förlänga tunnelbanans röda linje från Mörby C till Täby i stället för att förlänga Roslagsbanan från Universitetet till Odenplan och T-centralen.

Tyvärr baseras denna tanke på felaktiga och vilseledande uppgifter.

Så här ligger det till: Roslagsbanan kan ges minst samma kapacitet som om den byggts som tunnelbana. De nya vagnarna kan sättas samman i 180 meter långa tåg mot t-banans 140 metet.

De nya och ombyggda stationerna är förberedda så att plattformarna enkelt kan förlängas. Där det behövs kan man köra tågen 
i tvåminuters-trafik.

Den pågående utbyggnaden av Roslagsbanan ökar järnvägens kapacitet med cirka 80 procent. Nästan alla­ stationer, även i Danderyd får ökad trafik. Med inköp av fler vagnar kan kapaciteten höjas allt eftersom behov uppstår.

Denna investering ger boende och arbetande vid Roslagsbanans nära 40 stationer direkt förbindelse till Stockholms city, t-banans linjer samt pendel- och fjärrtåg.

Roslagsbanan är snabbare än t-banan. Dragningen via Odenplan är dessutom kortare än t-banan via Östermalmstorg.

Att dra röda linjen till Täby skulle inte alls ge samma goda effekt och inte heller lösa den kvarstående kapacitetsbristen, som ligger i t-banan mellan Tekniska Högskolan och T-centralen.

Henrik Block, tågtrafikexpert, arbetande med Roslagsbanans utbyggnad och Täbybo