L: V talar inte sanning om skattesänkningen

Abit Dundar (L), ordförande i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd.
Abit Dundar (L), ordförande i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd.
Trots skattesänkning kan den grönblå majoriteten visst satsa på välfärden menar den liberala stadelsnämndsordföranden Abit Dundar.

Svar på insändaren ”Det hade du fått för 75 kronor till” den 26 mars:

 

 

I en insändare i Mitt i den 6 mars beskriver Vänsterpartiet hur den grönblåa majoriteten omöjliggör satsningar på välfärden på grund av skattesänkningen om 16 öre.

Det stämmer naturligtvis inte. Staden växer och med det växer även skatteunderlaget. Det innebär att den grönblåa majoriteten både kan satsa på välfärden, inte minst på skola och socialpolitik, och samtidigt ha utrymme att låta stockholmarna behålla mer av sin lön.

Under Vänsterpartiets tid i majoritet gick utvecklingen i motsatt riktning. Stockholmarna fick höjd skatt, mindre pengar kvar i plånboken, samtidigt som välfärden i Hägersten-Liljeholmen försämrades. Vänsterpartiet och den rödgröna majoriteten beslutade år 2015 exempelvis om en besparing om 2 procent inom samtliga verksamheter i stadsdelen, bara förskola undantaget. Det resulterade bland annat i att 78 procent av alla de äldre som ansökte om äldreboende fick avslag. Barn till föräldralediga fick tillgång till obegränsad förskoletid vilket innebar att barngrupperna växte och växte.

Med den grönblåa majoriteten blir det ändring! Den grönblåa majoriteten i Hägersten-Liljeholmen satsar på välfärden och stadsdelens kärnverksamhet som förskola och socialtjänst, utan skattehöjningar som hotar jobben och företagandet.

Jag välkomnar politisk debatt, men den måste baseras på sanning.

Abit Dundar (L)

ordförande i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd