Täljöviken kan bli ett förlorat paradis

Vi kommer att förlora ett av våra finaste paradisområden, när Österåkers kommun beslutar att bygga 350 bostäder i Täljöviken. Det är ett av de vackraste och mest värde­fulla naturområden vi har och dessutom ett ekologiskt särskilt känsligt område.

Naturen är rofylld med underbara strandängar där fåglar häckar och vilda djur strövar fritt. Näs gård bedriver jordbruk och har också betesdjur på ängarna. Den historiska Långhundraleden löper genom området som klassas som kulturområde av riksintresse.

Kommunens och LO:s planer är att bygga bostäder vid vattnet. ”Det är så vackert att man måste göra det tillgängligt för allmänheten” skriver man i förslaget.

I nästa etapp föreslås ytterligare utbyggnad i Näsängen, som medför att en väg dras genom det värdefulla och vackra lanskapet för att binda ihop dessa bostadsområden och möjliggöra buss­trafik. Man skriver att man då också kan leda en del av Svinninge­vägens trafik denna väg till Åkersberga.

Så, rakt igenom det oerhört vackra naturområdet får vi en utbyggnad av bostäder och en trafikled med väldiga trafikströmmar. Man vill gråta över detta helgerån.

Flertalet remissinstanser är negativa till planen. Läs remissvaren och ni kommer att bli förskräckta hur kommunen planerar trots en stark opinion med stor kunskap om området.

Jordbruksverket skriver: ”För betesmark finns ett riksdagsbeslut att all betesmark i landet ska bevaras, planförslaget bör bli före­mål för en ny granskning från kommunens sida”.

Länsstyrelsen skriver: ”Marken har mycket höga naturvärden och tillhör de mest skyddsvärda inom den naturgeografiska regionen. Inventering av våtmarker och av ängs- och betesmarker pekar på att det finns få objekt i Stockholms län med samma kvaliteter som Täljöviken”.

I Stockholm revs Klarakvarteren i den historiska citykärnan och beslut togs att fälla almarna i Kungsträdgården. Detta är beslut man aldrig kommer att glömma. Än finns chansen att ändra planerna i Täljöviken och bli ihågkomna som dem som räddade paradiset från förödelse.

Christina Lundin

Naturen vid Täljöviken borde räddas för framtiden i stället för att bebyggas, anser Christina Lundin. Arkivfoto: Ulrika Lind

Naturen är rofylld med under­bara strandängar där fåglar häckar och vilda djur strövar fritt.