Tänk långsiktigt om miljön

Frågan om Eriksbergsskolans placering – på samma plats som i dag eller i Näckanskogen – har engagerat många. Det är härligt att se. Men det man skulle önska är att engagemanget skulle sträcka sig längre än till denna enskilda fråga.

För vi kan vara säkra på att det här inte är sista gången vi Sollen­tunabor kommer att behöva ta ställning till var vi ska placera äldreboenden, förskolor, skolor eller bara nya bostäder, i en av miljöföroreningar hårt ansatt omgivning. Oavsett var vi väljer att placera just den här skolan kvarstår verkligheten.

Vi kan inte ”rädda” hela Sollen­tuna genom att flytta bebyggelsen och verksamheterna. Det enda sättet att trygga en miljö där människor mår bra är att tänka långsiktigt och modigt och att arbeta med att eliminera or­sakerna till miljöföroreningarna.

Josefin Utas (MP)