Tänk realistiskt om Tyresö gymnasium

Tyresö gymnasium
Alliansen och socialdemokraterna har olika visioner för Tyresö gymnasiums framtid.

Tyresö gymnasium har i dag inte den attraktionskraft som vi skulle önska. Trenden med ett vikande elevunderlag har pågått länge. Den onda cirkeln måste brytas. Alliansen har därför lagt fram ett realistiskt, genomförbart och ekonomiskt hanterbart förslag till upprustat yrkesgymnasium och nytt kultur- och kunskapscentrum i Tyresö centrum där studieförberedande gymnasieutbildning är en av många komponenter.

Alliansen kommer inte att gå in i något ekonomiskt högriskprojekt som det Socialdemokraterna föreslagit. S förslag om ett så kallat campus med ett betydligt större gymnasium än vårt alternativ kompletterat med högskole/universitetsutbildning har två stora brister.

De senaste beräkningarna för en upprustning av hela nuvarande gymnasiebyggnaden var på nästan 300 miljoner kronor. Beräkningarna är från 2005 så det lär vara ännu dyrare i dag. Den andra frågan är naturligtvis: Vilket universitet eller vilken högskola i Sverige är beredda att lova att runt 2019 flytta 500–600 heltidsstudenter från nuvarande högskola/universitet till Tyresö gymnasium? Ska det vara Stockholms universitet? Södertörns högskola? KTH? Det finns ingen realism i ett sådant förslag.

Vi väljer i stället ett kunskaps- och kulturcentrum i Tyresö centrum och upprustade lokaler för yrkesutbildning i en del av nuvarande gymnasium.

Detta är betydligt billigare och flexiblare och finansieras i grunden helt av att ett antal hundra nya bostäder kan byggas runt det gamla gymnasiets område. I centrum får vi i Tyresös största kultursatsning någonsin med bland annat nytt bibliotek, konsthall och konsertsal kombinerat med vuxenutbildning, SFI och utrymme för studieförberedande gymnasieprogram i flexibla och moderna lokaler.

Fredrik Saweståhl (M),

kommunstyrelsens ordförande; Anna Steele (FP) ordförande gymnasie- och

arbetsmarknadsnämnden

I centrum får vi i Tyresös största kultursatsning någonsin.