ANNONS

(L): ”Våga tänka kommunalt bostadsföretag”

Liberalerna vill bygga fler billiga och bra hyresrätter och öppnar för att göra det inom ett kommunalt bostadsbolag.
Liberalerna vill bygga fler billiga och bra hyresrätter och öppnar för att göra det inom ett kommunalt bostadsbolag.
Liberalerna räknar upp en rad av majoritetens vallöften som ska ge fler hyresrätter och partiet öppnar också för att göra detta inom ett kommunalt bostadsbolag.
"Det är dags för oss Liberaler och Täbyalliansen att göra verklighet av de här punkterna i överenskommelsen", skriver Carin Wiklund Jörgensen (L), ledamot i stadsbyggnadsnämnden, Mats Nordström (L), vice ordf i stadsbyggnadsnämnden, och Hans Ahlgren (L), kommunalråd (L).
ANNONS

I Täby byggs det mycket, och stora ansträngningar görs för att det ska bli vackert, trivsamt och grönt.

Men tyvärr är det många som inte har råd med det som byggs.

Vi måste göra mer för att bygga bostäder också för ungdomar som vill flytta hemifrån, ensamstående eller nyskilda med en ansträngd ekonomi eller nyanlända som just fått jobb. Vi måste bygga ett levande och fungerande samhälle för alla människor.

I den politiska överenskommelsen för mandatperioden har vi i den styrande Täbyalliansen enats om att vi ska:

  • Uppmuntra en mångfald av boendeformer
  • Pröva nya metoder för lägre byggnadskostnader
  • Belysa nya idéer och initiativ genom benchmarking.

Det finns en hel del som vi i Täby kan göra för att bygga billigare. Exempelvis:

  • Uppmuntra bostadsbyggande som möjliggör lägre boendekostnader.
  • Satsa på ännu fler hyreslägenheter för en bättre balans. Priset på hyresrätterna måste dessutom pressas. Utnyttja möjligt statligt stöd för hyresrätter.
  • Bygg prefabricerat som i Växjö, som har höghus i trä byggda på halva tiden jämfört med traditionella hus.
  • Följ Skövdes exempel för billiga ungdomsbostäder.
  • Bygg rationellt, men med kvalitet.
  • Uppmuntra till kostnadseffektivitet genom villkor i markanvisningsavtalen. Se över vad i den kommunala beslutprocessen som kan minska kostnadsspiralen för bostadsbyggandet.
  • Våga tänka kommunalt bostadsföretag. Det är ett verktyg för att öka valfriheten och rörligheten mellan olika upplåtelseformer på bostadsmarknaden.

Det är dags för oss Liberaler och Täbyalliansen att göra verklighet av de här punkterna i överenskommelsen.

Carin Wiklund Jörgensen (L), ledamot i stadsbyggnadsnämnden, Mats Nordström (L), vice ordf i stadsbyggnadsnämnden, och Hans Ahlgren (L), kommunalråd (L).


ANNONS