Tätare busstrafik för klimatsmarta

Det är glädjande att Lokaltidningen Mitt i lyfter frågan om bilismen i Värmdö. Miljöpartiet har i en tidigare insändare pekat på det faktum att tre fjärdedelar av Värmdös utsläpp av växthusgaser kommer från transporterna, att jämföra med ett snitt på runt 40 procent i hela länet. Miljöpartiet arbetar för fler infartsparkeringar, kommunal bilpool och tätare busstrafik. I Värmdö vill vi gärna stimulera till ökat bussresande genom att erbjuda prova-på-veckor för de som pendlar med bil. Vilken form av resande och transportsystem som stimuleras handlar om politiska prioriteringar på såväl nationell som regional och kommunal nivå. Miljöpartiet väljer att stimulera hållbara transporter och kollektivt resande för att ställa om till ett mer klimatsmart transportsystem.

Värmdös samhällsstruktur med stora fritidshusområden som permanentas leder till ökat resande. Även av den anledningen måste fler infartsparkeringar skapas och kollektivtrafiken förstärkas.

Att öka det kollektiva resandet och minska bilismens utsläpp är några av de viktigaste sakerna för att minska klimatpåverkan.

Malin Åberg Aas, kommunalråd, gruppledare Miljöpartiet de Gröna i Värmdö