Tekniska kontoret, vad väntar ni på?

Svar på insändaren ”Här lever barn farligt” den 20 maj.

Jag håller med insändaren ”Mor till 2” i allt hon skriver men problemet sträcker sig ända från Djursholms Ekeby på Danderydsvägen till Djursholms Torg.

Bland annat så saknar Ekebyskolan refuger vid övergångställen, 30 markeringar i gatan, avsaknad av avsmalning av väg vilket gäller från Roslagsbanan/Danderydsvägen hela vägen till Djursholms Torg.

Vi har tung infartstrafik på Danderydsvägen med bussar och lastbilar samt att rådande bredd på hela vägsträckan bjuder in till hastigheter långt över 60 kilometer i timmen, dygnet runt.

Olyckor har redan skett men kommunen tar inte sitt ansvar, vad väntar det tekniska kontoret i Danderyd på?

Far till 2