Terapi kan locka fram fantasier

Svar på insändaren ”Barn hittar inte på om våld och övergrepp” den 26 november:

Diana och Katja skriver att ”vi måste lära oss ta barns ord på största allvar”. Men problemet är att veta när berättelsen är självupplevd och inte fantasier som framkommit under inflytande av beskäftiga terapeuter, som på olika sätt försöker locka barnen till att fantisera om icke existerande händelser, för att framkalla bortträngda minnen ur själen.

Vi har haft en del uppmärksammade fall nyligen. De påstådda brottsoffren har letts fram till domstolen av sin terapeut och senare fått se hur deras fantasihistorier bidragit till att föräldrar eller anhöriga dömts till att mista omvårdnaden eller till långa fängelsestraff.

Det ställs höga krav på de personer som arbetar med denna typ av frågor, att de verkligen lyssnar på vad barnen säger, utan förutfattade meningar. Det finns kanske de som ser antalet omhändertagna barn som ett tecken på sin egen ­effektivitet och något som är bra för den fortsatta karriären.

Pelle i Byle