ANNONS

Terminalen blir säker

ANNONS

Svar på insändare ”Bussterminalen är ett högriskprojekt den 18 februari:

Säkerhetsarbetet är alltid mycket viktigt – och kanske särskilt när vi bygger en så här stor knutpunkt.

Och terminalen är mycket säker, både trafiksäker – resenärerna är helt åtskilda från trafiken – och brandsäker, med ett omfattande säkerhetsprogram.

Vi tar frågorna om risk och säkerhet på största allvar och har gjort flera utredningar som ligger till grund för det fortsatta arbetet med terminalen.

Vi träffar löpande bland annat räddningstjänsten, SL:s brand­experter och länsstyrelsens enhet för risk och säkerhet för att belysa alla aspekter och hitta de mest optimala lösningarna. Vi kommer självklart att bygga en säker terminal – något annat får vi inte göra. Det stämmer att mark- och miljödomstolen upphävde detaljplanen för bussterminalen, på formella grunder.

Staden anser att domen är felaktig och har överklagat. Men domstolen hade inget att invända mot vårt säkerhetsarbete. Så här står det på sidan 81 i domen: ”Mark- och miljödomstolen finner att säkerhetsfrågorna har blivit tillräckligt utredda i detaljplaneärendet och att detaljplanen uppfyller de krav på säkerhet som uppställs i 2 kap. 3 och 4 §§ ÄPBL.”

Det har således inte framkommit skäl att upphäva detaljplanen på denna grund.

Marianne Dunér,

kommunikationsansvarig,

ANNONS

Projekt Slussen

Stockholms stad

ANNONS