Tidiga betyg fanns förr

svar på ”Betyg från fyran slår ut ännu fler elever” den 17 mars:

Lärarna Anna och Marianne förfasar sig över att elever skulle bli utslagna om de skulle få betyg från fyran.

På vår tid fick vi betyg från första klass vid sju års ålder. Detta skulle betyda enligt de två lärarnas insändare att vår generation skulle bli ”hemmasittare, stressade, utbrända och med en känsla av utanförskap”.

Vi känner inte igen oss. Där­emot är vi tacksamma att ha fått genomgå en riktig skola med ordning under lektionerna och rättmätiga krav på uppmärksamhet från elevernas sida.

Var vi mognare som 7-åringar på den tiden än vad 10-åringar är idag?

Trettiotalist