Tidiga betyg ger chans till tidigt stöd

Folkpartiet i Nacka tror att uppföljning av elevernas lärande i skolan är viktigt för att nå bättre resultat och är därför positiva till att betyg kan sättas från årskurs fyra.

Vi gläds åt den överenskommelse som Folkpartiet tillsammans med övriga Allianspartier nått med regeringen och som ger skolor möjlighet att starta en försöksverksamhet med tidigare betyg. Vi hoppas att flera skolor i Nacka kommun tar chansen att pröva detta.

Överenskommelsen innebär att de skolor där det finns intresse hos såväl skolans ledning som hos lärare och föräldrar ska kunna ansöka till Skolverket om att få delta i en försöksverksamhet. Det är viktigt att de verksamma i skolan själva får bestämma om de vill vara med eller inte.

Det är också bra att det kommer att gå att jämföra de skolor som ingår i försöket med de som valt att avstå. På så sätt ges möjlighet till en ordentlig utvärdering.

För Folkpartiet i Nacka är tidig uppföljning av elevernas kunskaper viktiga för att se vilket stöd eleverna behöver och för att kunna sätta in tidiga insatser. Svenska elever får fortfarande betyg sent jämfört med elever i andra länder.

Den internationella organisationen OECD som granskat den svenska skolan lyfte också fram betydelsen av att skolan bedömer elevernas resultat och därmed även skolans eget arbete. Det är särskilt viktigt för de elever som är i behov av särskilt stöd och annars riskerar att halka efter.

Hur det går i skolan har stor betydelse för barns livschanser. Att följa upp lärandet på ett systematiskt sätt genom betyg ger lärare, skolledare och föräldrar bättre verktyg för att säkerställa att alla elever får det stöd de behöver.

Folkpartiet Nacka tror och hoppas på att denna reform ytterligare förbättrar förutsättningarna för våra barn och ungdomar.

Lena Linnerborg (FP)

vice ordförande

utbildningsnämnden

Gunilla Grudevall-Steen (FP) Kommunalråd

Folkpartiet i Nacka välkomnar försöket med betyg redan i årskurs fyra i Nackas skolor.Foto: mostphotos.com