Tiggeriet ingen ideologisk fråga

Svar på insändaren ”Tiggarna ses inte som individer den 24 mars.

I en insändare från folkpartisten Tobias Hammarberg för han ett ideologiskt resonemang kring tiggerifrågan. Visserligen är ideologiska debatter intressanta, men tillför föga i den allmänna debatten kring sakfrågan. Tiggerifrågan är ett problem folk upplever i sin vardag, att då trivialisera problemet till en ideologisk debatt löser ingenting.

Hammarberg tar till stora brösttoner i sitt inlägg när han kallar sig för liberal utan att beskriva vad Folkpartiet vill. Skulle Hammarberg vara beredd att höja kommunalskatten för att finansera något som ligger utanför det kommunala uppdraget? Eller ska det sparas in på något annat område? Att se romerna som individer och inte som folkgrupp är en självklarhet men vad gör det?

Problemet med tiggeri kvarstår. Gustafsson, Fridebäck och Moderaterna visar i alla fall viljan att jobba med frågan.

Mattias Mattsson,

vice ordförande MUF Haninge