ANNONS

MP: ”Tiggeriförbud löser ingenting”

Patrik Sandström och Sofia Hallström står utanför stadshuset på Lidingö.
Patrik Sandström och Sofia Hallström (MP), Lidingö.
Aktuell forskning visat tydligt att tiggeriförbud inte löser något utan skapar nya problem.
Därför är det anmärkningsvärt att majoriteten (M, Kd och Lidingöpartiet) i strid mot svensk lag röstade ja till SD-förslag att förbjuda tiggeri på Lidingö menar MP.
ANNONS

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Sverigedemokraterna att Lidingö stad inför tiggeriförbud i strid mot svensk lagstiftning.

SD får medhåll av den styrande majoriteten (M, Kd och Lidingöpartiet), vilket är anmärkningsvärt.

Enligt forskning löser ett tiggeriförbud ingenting. Det trollar inte bort tiggarna från gatan och hjälper dem inte i deras hemnationer. Däremot blir de än mer utsatta, vilket riskerar att få negativa konsekvenser.

En norsk rapport (When poverty meets affluence. Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals, 2015) med 1 000 intervjuade visar att för majoriteten var inkomsterna från tiggeri helt avgörande för att familjen hemma i Rumänien skulle få mat, vård och skola.

Flera länder har redan prövat att sätta press på Rumänien genom att skicka tillbaka tiggare (Frankrike) eller genom förbud (Danmark, Italien, schweiziska och norska kommuner). Men det har inte lett till förändringar för romer i Rumänien.

Förbuden i Danmark och Italien har inte heller hållit fattiga EU-migranter borta. I stället visar forskning att tiggeri fortfarande förekommer, men blandat med fickstölder. Riskerna med ett förbud är alltså att tiggarna får värre ekonomi, ytterligare marginaliseras och sämre förutsättningar att få arbete. Samtidigt ska en redan underbemannad svensk poliskår ägna tid åt att jaga tiggare på gatan.

Det som visat sig ge resultat är olika typer av stöd. Tidningar, frivilligorganisationer, härbärgen och andra insatser som hjälper hemlösa att slippa tigga på gatan. I längre perspektiv måste frågan om att förbättra situationen i hemländerna upp i EU.

Förbud är inte en fråga för Lidingö som kommun. Högsta förvaltningsdomstolen har redan sagt nej till kommunalt tiggeriförbud. Vi borde istället tänka på hur vi kan stödja och ta tillvara de mänskliga resurser som befinner sig här. Stöd för att kunna arbeta och hjälp till en dräglig tillvaro är rätt väg att gå. Inte att skapa en ny grupp kriminella.

Patrik Sandström (MP) gruppledare i kommunfullmäktige Sofia Hallström kommunfullmäktigeledamot

ANNONS