Till trafikansvariga i Haninge kommun

Nu måste åtgärder till för att sänka hastigheten på Vendelsömalmsvägen som går parallellt med Huldabergsvägen i Vendelsö. Här kör såväl bussar, mopedister, motorcyklister och bilar med en jäkla fart.

Här bor barn och ungdomar och det ligger en skola i närheten. Vid övergångsstället innan rondellen vid Vendelsömalmsgropen tvärbromsar bilarna för att inte köra på passerande och vi som bor här får stå ut med mycket ­högre buller än vad som skulle vara om hastighetsbegränsningen på 50 faktiskt hölls.

Dessutom kör många ungdomar förbi i hög hastighet utan hjälm på huvudet! Bussar, motorcyklar, bilar och mopeder dundrar förbi i mellan 70–80. Nu får det hända något; regelbundna poliskontroller, fartkameror, farthinder (refuger, gupp eller grop), sänkt hastighetsgräns eller annat. Gör något nu, innan det händer en trafikolycka.

Ingrid