Tilläggsavgiften är hutlöst fräck

Jag fick ett brev: ”Enligt våra uppgifter har du inte betalat trängselskatten i rätt tid. Betalning bokfördes först 2013-08-06, men skulle varit på Transportstyrelsens konto senast 2013-07-31. En tilläggsavgift på 500 kronor tas därför härmed ut”.

Ingen påminnelse, bara denna tilläggsavgift, trots att skatten på 40 kronor hade betalats in, om än sex dagar för sent. Juli var semestermånad och vi förlängde vår semester några dagar. Vi trodde väl aldrig att en räkning som betalades några dagar för sent skulle kunna få denna höga avgift. Får Transportstyrelsen göra precis som de vill? Sitter inte där också människor som kan se att skatten faktiskt är betald och som kan vara lite humana? En sådan här avgift är både orimligt och obefogad. Fy skam.

Sara