Tillämpa Solnalöftet på våra bibliotek

På Moderaternas hemsida kan vi läsa att ”Solna är Sveriges mest välskötta kommun”. Partiet har också avgett ”Sol-nalöftet”, som innebär att ”om det finns kommuner i Sverige som erbjuder kommunal kärnverksamhet bättre än Solna ska vi se till att matcha det”.

Biblioteksverksamheten kan vara ett bra område att testa Solnalöftet på.

I Bergshamra stängdes biblioteket nyligen måndagar och fredagar. Anledningen var att Solna måste spara pengar. Personalkostnaderna kunde nu dras ner med 400 000 kronor per år. En tongivande Solnapolitiker, tidigare ledamot av fritids- och kulturnämnden numera stadsbyggnadsnämnden, motiverade stängningen med att ”biblioteket inte ska vara en värmestuga för pensionärer. De kan gå på konditori”.

Eftersom det ännu inte finns något konditori i Bergshamra så är biblioteket i dag den enda mötesplatsen i stadsdelen som är gratis och tillgänglig för alla. Det är vår bestämda uppfattning att Solna borde ha råd att slå vakt om det lilla andningshålet i ett centrum som i övrigt tillåtits att utarmas och förslummas. Och hur var det med Solnalöftet?

Vanna Beckman, ordförande Bergshamra­bibliotekets ­vänner

Åke Söderlind, ord­förande Bergshamrapartiet