ANNONS

Gör om, gör rätt – ge tillbaka stödpengar till autistiska elever!

Österåkers kommun ansåg inte att mannen hade rätt till personlig assistans.
Kommunen har kovänt om sina elever med autismdiagnos skriver insändarskribenterna.
Varför tror Österåkers kommunen att elever vill gå på en skola för autister? Och hur kan kommunen komma till samma slutsats för så många elever på samma gång? Det undrar insändarskribenterna och vill att kommunen backar från beslutet att skära ned stöd till över hundra elever.
ANNONS

I Österåkers kommun har normal- och högbegåvade elever med autismdiagnoser länge haft många icke fungerande skollösningar, också sådana som Skolinspektionen underkänt.

Det förvånade därför inte att politikerna välkomnade Helleborusskolan att etablera sig 2017.

Varför tror kommunen att dessa elever går på skolan?

Helleborusskolan är känd för att klara elever med autismdiagnoser, och har över tio års erfarenhet av att lyckas få sina grundskoleelever färdiga för gymnasium också om de tidigare haft mycket trasiga skolgångar med djup psykisk ohälsa som följd.

Nu gör Österåkers kommun en kovändning.

Över hundra elever förlorar stöd

Plötsligt beslutar man att Österåkers elever på Helleborusskolan inte behöver den specialiserade kompetens och personaltäthet som skolan erbjudit:

  • Kommunen har bedömt att 22 av skolans Österåkerelever nu inte behöver särskilt stöd alls. Så många totala avslag fick skolan på ansökningar om särskilt stöd, så kallade tilläggsbelopp.
  • Kommunen har bedömt att övriga 93 Helleboruselever från Österåker inte behöver den personaltäthet och kompetens som skolan erbjudit. Kommunen har skurit ned tilläggen för samtliga dessa elever.
  • Dessutom bedömer kommunen nu att ingen av Österåkers elever på skolan behöver särskilt stöd på fritids. Alla tillägg har dragits ned till noll.

Det säger sig själv. Om kommunen bedömer att stödbehovet är så litet – varför tror kommunen att dessa elever går på skolan?

Gör om, gör rätt!

Och hur kommer det sig att man i det som ska vara individuella bedömningar av 115 elever kommer fram till att samtliga behöver inget eller långt mindre stöd än de hade förra terminen?

Hur ska man kunna lita på Österåkers kommun? Vad har ni för plan?
Gör om, gör rätt och ge stödpengarna tillbaka till skolan – det är eleverna som drabbas!

ANNONS

Cilla Lundström, Elevens rätt, kampanjen Rör inte mitt stöd
Johan Agge, NPF-gruppen Österåker
Anna Maria Tipper, Elevrätt Österåker
Frida Åkerström, förälder till Helleboruselev