Tillhörighet måste inte utesluta andra

Svar på insändaren ”Debatten har blivit hysterisk” den 28 maj:

Du känner att det finns en rädsla för att bli kallad rasist om man använder ordet ”invandrare” och du ifrågasätter möjligheten att ”alla ska få kalla sig svenskar”.

Om man buntar ihop alla människor som man anser vara ”icke svenskar”, kallar dem för ”invandrare” och dessutom tvingar på dem en eller flera ”gemensamma” egenskaper kan man stöta på reaktioner. Och det med rätta!

”Invandrare” är ingen grupp! Det är en icke-tillhörighet. Det enda gemensamma mellan dem är att den som använder ordet anser att de inte är svenskar. Det säger ingenting om vilka de är eller vem/vad de identifierar sig som. Icke-tillhörigheten går dessutom ofta i arv till barn födda och uppvuxna i Sverige.

Det är sorgligt att det finns människor som är så osäkra på sin egen identitet att de måste skapa en som enbart grundas på att utesluta andra! Var gärna stolt över ditt land och dina traditioner om du vill! Identifiera dig jättegärna som svensk! Men varför skapa en grupp som måste uteslutas?

Låt alla människor själva bestämma vad de vill identifiera sig som! Oavsett om det gäller politisk, nationell, sexuell eller religiös tillhörighet.

Pia Ortiz (V)

gruppledare, Salem