Tillväxtplaner hotar Tyresös grönområden

Naturskyddsföreningen i Tyresö menar att kommunen bara klarar en befolkningsökning på 5000 invånare till 2035 för att kunna bevara de värdefulla grönområdena.Foto: mostphotos
Naturskyddsföreningen i Tyresö menar att kommunen bara klarar en befolkningsökning på 5000 invånare till 2035 för att kunna bevara de värdefulla grönområdena.Foto: mostphotos

Vakna Tyresöbor – er framtid är här! Kommunen planerar nu för vår framtid. Du har fått en tidning i din brevlåda med kommunens framtidsbilder. Läs, tänk och lämna dina synpunkter!

I samtliga framtidsbilder förutsätts att kommunens invånarantal skall öka från cirka 45 000 i dag till 65 000 år 2035. Alltså 20 000 fler invånare. En ökning med 45 procent. Det är fyra gånger så stor ökning som i tidigare prognoser. Detta innebär 45 procent ”mer av allt”:

w 6 000–7 000 fler bostäder, utbyggd kollektivtrafik med större bussdepå/T-banedepå och mer biltrafik med fler p-platser.

w Fler/större förskolor, skolor med skolgårdar, bibliotek, idrottsanläggningar och lekplatser.

w Utbyggd vård och omsorg, service, handel och övriga kommersiella lokaler (större centrum) och föreningsverksamhet.

w Utbyggd infrastruktur med mer kraftnät/-stationer, större kretsloppscentral och fler återvinningsstationer.

w Utbyggt va-nät med nytt vattentorn på Östra Tyresö och utbyggd fjärrvärme.

Allt detta innebär att mycket ny mark (det vill säga grönområden) måste tas i anspråk när vi i stället med ökad befolkning behöver mer närnatur, mer skyddad natur och utbyggd friluftsverksamhet. Vill ni det? Ofrånkomligen kommer detta att påverka Tyresös grönstrukturer på ett negativt sätt. Våra gröna strukturer är en förutsättning för vårt ”gröna” friluftsliv, bibehållen biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Det är dessutom en viktig faktor att det inom en snar framtid blir nödvändigt med mer lokal matproduktion nära storstaden. Vi vill i stället att Tyresö växer långsammare (max 5 000 invånare till 2035) och utvecklar sina gröna kvaliteter och blir Stockholmsregionens förstklassiga rekreationsområde.

Självklart måste vi kunna lösa bättre kollektivtrafik och service utan denna explosiva utveckling.

Det är också självklart att vi måste åka mer kollektivt och drastiskt minska bilåkandet i framtiden, även utan tunnelbana till Tyresö. Glöm inte bort att lämna dina synpunkter till kommunen!

Naturskyddsföreningen Tyresö

Våra gröna strukturer är en förutsättning för vårtgröna” friluftsliv, bibehållen biologisk mångfald och ekosystemtjänster”.