”Vad tjänar vi egentligen på komvuxbeslutet?”

Insändarskribenten är kritisk till beslutet att ta bort de teoretiska utbildningarna från Komvux Haninge.
Skribenten är kritisk till beslutet att ta bort de teoretiska utbildningarna från komvux.
Före detta komvux-läraren Ulf Djupedal i Haninge tycker det är fel att de teoretiska utbildningarna tas bort från Haninges komvux: "Analys av hur ”vinsten” uppstår lyser helt med sin frånvaro", skriver han.

Till hösten står vår kommun utan någon teoretisk utbildning för vuxna.

Först försvann KTH och nu meddelar rektorn för den kommunala vuxenutbildningen i Haninge (Centrum Vux) i ”Mitt i” den 3 januari att de teoretiska gymnasiekurserna upphör till hösten.

Detta gör rektorn glatt leende och utan beklagande.

Den gymnasiala vuxenutbildningen har en lång tradition på cirka 50 år i kommunen.

Då medborgarna har rätt till gymnasiala studier hänvisas de till andra kommuner.

Den gymnasiala vuxenutbildningen har en lång tradition på cirka 50 år i kommunen.

Denna går nu i graven.

Här har det studerats med entusiasm och ofta strålande resultat vilket öppnat möjligheter till högre studier och/eller bättre arbete för väldigt många kommuninvånare.

Verksamheten har under senare år starkt utvecklats, vilket uppmärksammats i skolvärlden.

Nedläggningen motiveras med att man sparar 4,4 miljoner på att i stället betala andra kursanordnare.

Analys av hur denna ”vinst” uppstår lyser helt med sin frånvaro.

Beror det på att erfarna (dyra) lärare ersätts av oerfarna?

Beror det på att lärarna får högre undervisningsvolym eller att undervisningsgrupperna blir större?

Det är med sorg i hjärtat jag ser utbildningsmöjligheterna i vår kommun ytterligare urholkas.

Beror det på olika lokalkostnader eller andel distansstudier?

De frigjorda pengarna ska användas till att framför allt utöka utbudet av yrkesutbildningar som väl efterfrågas av andra grupper i samhället än dem som vill läsa teoretiska kurser.

Är det verkligen rätt att på detta sätt ställa grupper mot varandra?

Den gymnasiala vuxenutbildningen har tjänat medborgarna i Haninge väl.

Det är med sorg i hjärtat jag ser utbildningsmöjligheterna i vår kommun ytterligare urholkas.

Ulf Djupedal, f d lärare på KomVux i Haninge