Tog vi skada av betygen?

Vi är fortfarande många i Sverige som fick betyg redan från första klass.

Det måste vara synd om oss eftersom vetenskapen numera anser att det är förkastligt att betygsätta barns förmågor. Sådant blir människor olyckliga av, säger forskarna. Jag, och många med mig, har naturligtvis farit illa av betygen i den dåvarande, och så ovetenskapligt, uppbyggda skolan.

Jag undrar därför vart jag ska vända mig för att få ekonomisk kompensation för de hemska åren i den svenska skolan. En fråga för skolministern, kanske?

Pisander