Tomtägare bekostar kommunens vinst

Insändarskribenten undrar om det finns någon i Nacka stadshus som kan skilja på debet och kredit.
Insändarskribenten undrar om det finns någon i Nacka stadshus som kan skilja på debet och kredit.

Svar på insändare med signaturen Vägfogde i Nacka i Mitt i den 23 oktober: Tack vägfogde för en i högsta grad uppskattad och befogad insändare. Saklig, uppenbart väl underbyggd och som i klartext beskriver det problem de flesta berörda upplever. Härligt att känna att det finns engagemang och kunskap!

Jag vill bara tillföra en synpunkt:

Det är att kommunen tjänar grova pengar på de nya vägarna som tomtägarna tvingas bekosta! Ibland helt. Ibland delvis. Slumpen tycks avgöra beroende på var i kommunen man bor eller vem som handlägger frågan.

Kommunen talar bara om kostnader. Trots att de själva endast bidrar med en liten del. Planläggning och nya vägar ger ökade skatteintäkter på grund av avstyckningar och ökad inflyttning.

Det handlar om ett antal miljoner per år bara inom små områden med kanske 30 hus. År efter år. Alla år framöver. Ett resultat av de boendes investeringar. Desto fler hus, desto högre vinst för kommunen. Visserligen kan någon person tjäna en hacka men det tar det statliga systemet hand om och beskattar effektivt.

Trots det beaktar kommunen inte sina kraftigt ökande skatteinkomster. Vinnare är alla Nackas skattebetalare som därmed får lägre kommunal skatt. Förlorare är de boende som får betala för kalaset och bjuda övriga invånare i kommunen på bonusen.

Är detta en avsiktlig strategi att vilseleda? För det kan väl inte vara så illa att den ekonomiska kunskapen, insikten och styrningen är orsak? Även om det finns aktuella objekt som ger skäl att befara det. Givetvis är det enkelt att dölja fakta om man bokför inkomster och utgifter på olika konton.

Men några inom stadshuset måste väl ändå kunna skilja på debet och kredit. Jag ser med stort intresse fram mot svar och kommentarer från Nacka kommun i denna tidning.