ANNONS

”Träden skövlas i Aspudden helt i onödan”

Träd skövlas i Aspudden när ny förskola ska byggas.
Om förskolan byggs 15 meter bort kan många träd räddas.
En ny förskola gör att många träd får flytta på sig i Aspudden. Men det finns tid att rädda träden, skriver "Miljövänner".
ANNONS

Till och med politikerna tycker att det är fel, den enda som ville såga ner träden var avgångne Roger Mogert som drev igenom sin vilja och körde över Alliansen och Miljöpartiet. Nu har politikerna fått en ny möjlighet att göra rätt – att rädda våra träd i Aspudden!

För en tid sedan bestämde stadsbyggnadsnämnden att skövla en del av den park som ligger mellan Aspudden och Mälaren nära Sjöberget, för att bygga en förskola. Förskolan behövs och vi som bor i närheten välkomnar att den byggs. Många av oss har själva små barn. Men vi har föreslagit att förskolan byggs 15 meter norrut. Då sparas många stora lönnar och björkar och barnen får leka i en vacker parkmiljö.

Vi hade alliansen och miljöpartiet på vår sida, men i slutändan blev det som socialdemokraterna ville. Om beslutet vinner laga kraft faller snart ett tiotal fullstora lövträd mitt i Aspudden, träd som kan räddas med en liten justering av skolans placering.

Underlaget de fattade beslut på var fel:

1. Stadskontoret sa att de ville ”lämna kvar ett så brett parkstråk som möjligt”. Men förskolan byggs mitt i ett parkstråk. Majoriteten visste det och oppositionen skrev att den placering som vi grannar föreslår räddar viktig parkmark.

2. Stadskontoret påstår att de vill “säkra allmänhetens tillgång till parken”. Men tillgången till en sammanhängande park minskar.

3. Stadskontoret menar att terrängen lutar för mycket för att att man ska kunna bygga längre norrut. Men marken är platt.

4. Stadskontoret säger att de träd som försvinner är i dåligt skick. Men protokollen från en trädinmätning visar att de flesta träden är i de två bästa konditionsklasserna.

Majoriteten i stadshuset har pratat om hur viktigt det är med träd och parker, men när de har chansen så skövlar de helt i onödan. Och dessutom på underlag som de vet är fel. Vi som bor i närheten står maktlösa och undrar: får det gå till så? Det är snart val, vem kan vi lita på när det gäller att värna miljön?

ANNONS

Miljövänner