Trådlöst bredband är olämpligt i skolor

Nyligen började mitt älskade barn, liksom många andra barn, på nya fina Ulriksdalsskolan.

Tyvärr förbyttes förväntan till oro. Våra barn ska vistas en stor del av dagen i skolan. Den är dessutom arbetsplats för skolans personal. Att då installera trådlöst bredband är ett oansvarigt och sorgligt experiment med det käraste vi har.

Europarådet förordar trådbunden uppkoppling. Runt om i världen varnas för den trådlösa tekniken. Strålningen från trådlösa nätverk är cancerframkallande i samma kategori som bly och DDT. Den kan även ge omedelbara hälsoproblem som huvudvärk, yrsel, hjärtstörningar, sömnproblem, utmattning och svårigheter att tänka klart.

Jag hoppas att beslutet gällande installationen har skett i okunskap. Men en del information hade beslutande kunnat ta del av om de hade läst mejlet jag skickade i samband med att vi föräldrar ombads komma med synpunkter om skolan.

Men det finns en lösning. Byt det trådlösa systemet till fiberoptikskablar. De är både snabbast och strålar minst. Problemet måste lösas, antingen enkelt nu eller omfattande på sikt, när resultaten visar sig.

Vi vet i dag att elektromagnetiska fält från till exempel trådlös teknik har en negativ påverkan och att barn är extra känsliga. Ska vi blunda för det här? Är vi då beredda på att ta konsekvenserna?

Susanne, Hugos mamma