ANNONS

”Det är helt fel att jag inte vill träffa Haninges personal”

En anställd och en boende lägger pussel, Martin Strömvall (KD).
En anställd och en boende lägger pussel, Martin Strömvall (KD).
Martin Strömvall (KD), äldrenämndens ordförande i Haninge, tillbakavisar Rättvisepartiet Socialisternas Mattias Bernhardssons anklagelser om att nämndbasen inte vill träffa de anställda.
ANNONS

I sin insändare anklagar Rättvisepartiet Socialisternas Mattias Bernhardsson mig för att inte vilja möta personal som är missnöjd med scheman i äldreomsorgen.

Här vill jag bemöta flera saker.

Schemaändringarna är en följd av ”heltidsresan”, en uppgörelse mellan SKL och fackförbundet Kommunal, och går ut på att göra heltidsanställningar till norm i verksamheten.

I Haninge har grupper av deltidspersonal fått möjlighet att gå upp till heltid, vilket ger fördelar som högre lön, bättre pension och högre sjukpenning.

I en bransch där fyra av fem är kvinnor har osäkra anställningsformer varit alltför vanliga alltför långt tid.

Och det är vår högsta prioritet – att erbjuda bästa möjliga omsorg till våra äldre

Martin Strömvall (KD)

Rätten till heltid gynnar också våra äldre.

Med mindre rotation i personalen täcker vi vår verksamhet bättre och ger ökad trygghet i bemötandet på boendena.

Och det är vår högsta prioritet – att erbjuda bästa möjliga omsorg till våra äldre.

ANNONS

Detta har dock lett till att somliga får jobba elva timmar, en dag i månaden.

Då ska man komma ihåg att personalen i äldreomsorgen i Haninge fortfarande har bäst villkor av alla Södertörnskommuner, med högst lön och minst antal arbetade timmar per vecka.

Det är dock viktigt att betona att jag som politiker inte går in och bestämmer över schemaläggningen för personal.

Att träffas fram­över i någon mötesform utesluter jag inte

Martin Strömvall (KD)

Det kan låta självklart, men från kommunledningens sida vill jag understryka att den svenska modellen där dessa frågor görs upp mellan arbetsmarknadens parter, gäller även fortsättningsvis.

I vårt fall mellan äldreförvaltningen och personalens fackliga ombud.

Bernhardsson anklagar mig vidare för att inte vilja träffa personalen, något som är helt fel.

Jag möter personal i äldreomsorgen regelbundet och är i princip ute varje vecka på kommunens boenden.

Att träffas fram­över i någon mötesform utesluter jag inte, men det kommer inte att ske med politiska förtecken på Rättvisepartiet Socialisternas villkor.

Martin Strömvall (KD)
Ordförande i äldrenämnden i Haninge kommun