Trafikeländet bara fortsätter

Svar på insändaren ”Snart har ni trafikkaos att vänta vid Lötsjön” den 10 februari:

Tack för informationen om stängningen av sjövägen. Jag tror dock inte att ni kommer få det att gå så mycket snabbare att åka Ursviksvägen då ni då kommer passera Tulegatan i Sundbyberg som man från Sundbybergs håll ska stänga av för ombyggnad.

Trafiken är inte kul i våra kommuner under rusningen och inte ser den ut att bli bättre framledes heller.

Boende Tulegatan