Trafikfrågorna har sinkat i Hemmesta

Svar på insändaren ”Varför händer inget i Hemmesta centrum?” den 20 augusti:

Omgörningen av våra centrumområden tar ibland tid, kanske för lång tid. Men det är också ibland bra att det tar en viss tid så att människor, medborgare hinner tänka över hur de vill ha det och också hinner vara delaktiga i diskussionen.

Med det sagt så blir jag glad över insändaren som säger att nu har det tagit för lång tid, det är få som säger detta, tvärtom brukar jag få höra detta: ”Bygg gärna men inte här”.

Det som är svårigheterna i Värmdö generellt är att när vi gör om våra områden i stort så måste vi vara överens om hur vi gör det samt även om ekonomin i detta. Vad beträffar Hemmesta centrum så gäller båda sakerna. Vad som är det stora problemet är nog frågan i mångt och mycket hur vi löser trafiken i området så att vi som redan bor här inte får det sämre för att vi bygger ett nytt, något större centrum. Detta måste vara en viktig utgångspunkt hela tiden i arbetet med att utveckla Värmdö kommun: Vi som redan bor här ska ha det minst lika bra som innan!

Det som är viktigt är att samtidigt som vi gör om Hemmesta så ska vi ha trafikfrågorna klara och det har tagit tid vilket jag är den första att beklaga. Dock tar jag insändaren som en uppmaning att vi nu måste komma vidare och det kommer vi att göra.

Peter Frej (M)

kommunalråd och ordförande i samhällsplaneringsnämnden