Trafikkontoret – prova mitt sovrum

Angående artikeln ”Folk flyttar på grund av bullret” den 9 september:

Elisabeth Ström, trafikkontoret, säger att de flesta fasaderna ligger med kortsidan mot Drottningholmsvägen. Vi som bor på Registervägen har hela huslängan mot Drottningholmsvägen.

Elisabeth och hela trafikkontoret är hjärtligt välkomna att sova i mitt sovrum mot Drottningholms­vägen en natt och inse att man inte kan ha vädringsfönster öppet på grund av buller.

Sänk även gärna hastigheten från 70 till 50 kilometer i timmen.

Annette