Trafikkontoret ska röja upp

SVAR på ”Röj upp bland skrotbilarna” den 3 december:

Signaturen Kyrkogårdsbesökare efterlyste röjning bland skrotbilarna vid kyrkogården i Hässelby Strand. Kan bara informera att jag, som bor helt nära, skrivit till trafikkontoret och just den 3 december fått mejlsvar att man ska göra något åt eländet.

Vad gäller grönytorna kring häcken, där det ligger diverse skrot, är det tydligen stadsdelsförvaltningen som ska åtgärda. I nuläget kollar jag detta.

Det är verkligen en skandal att det ser ut som det gör! Vi som bor nära lider också av detta, det drar till sig diverse otrevligheter.

Yvonne i Hässelby Strand