Trafikregler gäller även er cyklister

Som taxiförare stod jag vid hållplats Oxenstiernsgatan framför Radiohuset i måndags morse i cirka 45 minuter. Alldeles framför finns ett rödljus i Karlavägens förlängning.

Det blev en flagrant uppvisning i cyklisters uppförande i en ljusreglerad korsning med övergångsställe. Cirka fyra av tio stannade vid rött som sig bör medan resten passerade de stillastående cyklisterna – i varierande fart, där somliga behövde göra snabba s-girar för att undvika att köra på gående på övergångsstället.

Att passera redan stående trafikanter inför ett övergångsställe är bland det mest omdömeslösa trafikbrott.

Att så stor andel av cyklisterna nonchalerar trfikreglerna borde mana till eftertanke hos beslutsfattarna då andra trafikanter löper stor fara.

Jag tycker att man ska inhämta statistik från gatorna om hur hörsamheten för reglerna är samt medvetet bromsa all cykelutveckling tills beteendena ändrats. Det finns nämligen plats för alla om vi samverkar och visar hänsyn.

Dagge