Min lokala hjälte

Träning kräver att det finns personal

Svar på insändaren ”Låt vårdpersonal träna på arbetstid” den 9 juli:

Förunderliga är förslagen från Moderaternas hälsoarbetsgrupp.Plötsligt har man insett att vårdarbete är tungt fysiskt arbete. Även mentalt vill jag tillägga.

Det är ingen ny upptäckt. Sedan åtskilliga år finns det bra hjälpmedel som hela tiden utvecklas och underlättar förflyttningar av patienter. Det som i folkmun kallas tunga lyft.

För att kunna använda dessa hjälpmedel behövs utbildning i kroppskännedom, ergonomi och förflyttningskunskap. Naturligtvis är träning på arbetstid en stor fördel. Det har funnits i Österåkers kommun tidigare. ”Om arbetet så tillät”.

För att erbjuda träning på arbetstid måste det finnas personal. Vem skall annars journalföra, smärtlindra, klä på, klä av, följa till toa, mata, träna, svara på ringningar och så vidare?

Öka personaltätheten och ge tillbaka möjligheten att träna på arbetstid. Det är ju ni politiker som kan ge förutsättningarna.

Gunhild Angerstedt

legitimerad sjukgymnast