Trist framtid

Svar på insändaren ”Fortsätt bygg bostäder – det behövs” den 14 april 2015:

Visst behövs fler bostäder i Stockholm, men Stockholm är stort. Grönområden är det däremot inte gott om i Sundbyberg, men de behövs! Eller ska vi bebygga allt och bara ha konstgjorda parker? Är det så vi vill ha det i framtiden?Det var bättre förr