Trist se hur barnen förstör planteringar Var jag först att tanka el?

Det är tråkigt och frustrerande att från sin balkong se hur några barn förstör rabatter och träd som Väsbyhem har planterat för oss hyresgäster.

Några barn jagar också småfåglar och djur medan föräldrarna sitter någon meter därifrån utan att bry sig. Ingen lär barnen att så gör man inte mot små värnlösa djur och småfåglar!

Inte konstigt att hyror höjs, när man inte kan följa de regler som Väsbyhem och kvartersvärdar skickar ut via brevinkasten.

Vad får barnen lära sig i skolan om att vara rädd om miljön?

Astrid